Trường tuyển sinh
Sắp xếp:

Trường Nhật ngữ Hitachi – Hitachi Language School - TUYỂN SINH BỐN KỲ TRONG NĂM

Trường Nhật ngữ Hitachi – Hitachi Language School

1818-4 Motoyoshida, Mito-shi, Ibaraki 310-0836

  Lưu tin

 Học viện ngôn ngữ Kyoshin - 京進ランゲージアカデミー秋葉原校 - TUYỂN SINH 4 KỲ THÁNG 4,7,10 VÀ THÁNG 1 TRONG NĂM .

 Học viện ngôn ngữ Kyoshin - 京進ランゲージアカデミー秋葉原校

1-5-41 Jonan Mito-shi, Ibaraki 310-0803

  Lưu tin

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ IBARAKI - ( IBARAKI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE)- TUYỂN SINH 4 KỲ TRONG NĂM 2019

Học viện ngôn ngữ quốc tế Ibaraki - (IBARAKI INTER

Fujioka Building 4F., 2-3-37 Miya-machi, Mito-shi, Ibaraki 310-0015

  Lưu tin

ノースリバー日本語スクール - (Trường nhật ngữ North River) - TUYỂN SINH BA KỲ TRONG NĂM , THÁNG 4,7,10

ノースリバー日本語スクール - (Trường nhật ngữ North River)

2-8-3 Hataedori, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 453-0851

  Lưu tin

名古屋YWCA学院日本語学校 - ( Trường Nhật ngữ Nagoya YWCA) - TUYỂN SINH KỲ THÁNG 4 VÀ THÁNG 10 TRONG NĂM.

名古屋YWCA学院日本語学校 - ( Trường Nhật ngữ Nagoya YWCA)

2-3 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0004

  Lưu tin

名古屋福徳日本語学院 - (Học viện nhật ngữ Nagoya Fukutoku) - TUYỂN SINH 4 KỲ THÁNG 1,4,7,10 TRONG NĂM

名古屋福徳日本語学院 - (Học viện nhật ngữ Nagoya Fukutoku)

2-14-22 Aoi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0006

  Lưu tin

愛知国際学院 - (Học viện quốc tế Aichi) - TUYỂN SINH KỲ THÁNG 10 VÀ THÁNG 4

愛知国際学院 - (Học viện quốc tế Aichi)

1-30-3, Shinsakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0007

  Lưu tin

名古屋SKY日本語学校 - (Trường Nhật ngữ Nagoya Sky) - TUYỂN SINH BỐN KỲ THÁNG 1,4,7,10 VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI TRONG NĂM

名古屋SKY日本語学校 - (Trường Nhật ngữ Nagoya Sky)

1-13-22 Shinsakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0007

  Lưu tin

上山学院日本語学校- (Trường Nhật ngữ Kamiyama Gakuin) - TUYỂN SINH BỐN KỲ TRONG NĂM THÁNG 1,4,7,VÀ THÁNG 10

上山学院日本語学校- (Trường Nhật ngữ Kamiyama Gakuin)

4-16-29 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008

  Lưu tin

ARMS 日本語学校 -(Trường Nhật ngữ ARMS) - TUYỂN SINH KỲ THÁNG 4 VÀ THÁNG 10

ARMS 日本語学校 -(Trường Nhật ngữ ARMS)

2-7-23 Iseyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Nagoya 460-0026

  Lưu tin

YAMASA言語文化学院 - ( Viện Yamasa) - TUYỂN SINH KỲ THÁNG 4 VÀ THÁNG 10

YAMASA言語文化学院 - ( Viện Yamasa)

1-2-1 Hane higashi-cho, Okazaki-shi, Aichi 444-8691

  Lưu tin

Đại học Nữ Sungshin- 성신여자대학교

Đại học Nữ Sungshin

2 Bomun-ro 34da-gil, Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc

  Lưu tin