NGÀNH MAY

국가: Japan
수신 사업자의 이름: UWAKI
작업 위치: GIFU
비자 신청 산업: MAY
연령: 19-35
비전, 적합성: 8/10 ko mù màu
수컷의 높이:
수컷의 무게:
여성의 신장: 150m
여성의 체중: 50 kg trở lên
기술 수준: cấp 3 trở lên
공장의 일반적인 요구 사항: trung thực thể lực tốt đặc biệt ko xăm trổ
기본급: 15 mam chưa tính làm thêm
: 15man + làm thêm
첫 달 수당:
근무 시간: 11/2020
계약 시간:
채용 시험 예상 시간: 21/3/2020
출국 시간: 11/2020
신청 마감일 - 양식 신고: bắt đầu từ 7/3-9/3
회사 명:
주소:
설립 연도:
전화 번호:
이메일:
웹 사이트:

특정 저작물의 이름 및 내용

MAY QUẦN ÁO THỜI TRANG

사진들

서류 제출 절차

- 신청서를 제출하려면 아래 주소로 가십시오.

연락처 정보

Lan Phạm

주소 : 26/63 đường lê đức thọ nam từ liêm hà nội

전화 번호 : 0969195283

이메일: lanlichsu83@gmail.com

>> 이 사람의 다른 소식   저장

주요 게시

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 1 VÀ THÁNG 4 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIKAWA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠ

게시일: 13/06/2019

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

게시일: 28/05/2019