Học phí chuyên ngành ở trường Yonsei là bao nhiêu ạ?

국가: Viet Nam
연구 분야:
지역:
학교 유형:
학교:
입학시기:
연령:
영주권:
교육 수준:
영어 수준:
결혼 상태:
프로필 상태:
대사관에서 비자 신청:

콘텐츠

Học phí chuyên ngành ở trường Yonsei là bao nhiêu ạ?

사진들

서류 제출 절차

- 신청서를 제출하려면 아래 주소로 가십시오.

연락처 정보

Phan Duy Linh

주소 : Quảng Trị

전화 번호 : 0353114132

이메일: duylinh@gmail.com

>> 이 사람의 다른 소식   저장

주요 게시

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

게시일: 28/05/2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 1 VÀ THÁNG 4 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIKAWA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠ

게시일: 13/06/2019