Học phí chuyên ngành ở trường Yonsei là bao nhiêu ạ?

国: Viet Nam
研究分野:
国:
学校の種類:
学校:
入学期間:
年齢:
住所:
最終学歴:
外国語能力:
配偶者の有無:
プロファイル状況:
大使館でビザの申請:

内容

Học phí chuyên ngành ở trường Yonsei là bao nhiêu ạ?

写真

書類提出のプロセス

- あなたは申請書を提出するために下記のアドレスに行くことができます

連絡先

Phan Duy Linh

住所 : Quảng Trị

電話番号 : 0353114132

メール: duylinh@gmail.com

>> この人の他のニュース   保存

注目の投稿

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

投稿日: 28/05/2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 1 VÀ THÁNG 4 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIKAWA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠ

投稿日: 13/06/2019