Đơn hàng Mộc quay lại lần 2 Nhật Bản

国:
受け取り企業の名前: Công ty cổ phần Nikku Home
勤務地: Aichiken Tookaishi Kagiya-chô Aikyo2-2
ビザ申請の業種: Thực tập sinh lần 2
年齢:
ビジョン、フィットネス:
男性の身長:
男性の体重:
女性の身長:
女性の体重:
スキルレベル: Kinh nghiệm
工場の一般的な要件: Đã từng đi TTS về nước
基本給: 193,600 Yen/thang
実質給与: 152,600 Yen/thang
初月手当:
労働時間: 1/7/2019 - 30/06/2024
契約の時期: 5 năm
採用試験の予定時間: Từ ngày đăng tin tuyển dụng
出国予定時間: Tháng 7/2019
提出期限 - フォームの宣言: Đến khi đủ Form yêu cầu
社名: Công ty cổ phần Nikku Home
住所:
設立年:
電話番号:
メール:
ウェブサイト:

仕事名と内容

写真

書類提出のプロセス

- あなたは申請書を提出するために下記のアドレスに行くことができます

連絡先

Nguyễn Thị Hạnh

住所 : Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

電話番号 : 0974033830

メール: nguyenhanhjapanh2014@gmail.com

>> この人の他のニュース   保存

注目の投稿

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 1 VÀ THÁNG 4 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIKAWA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠ

投稿日: 13/06/2019

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

Trung tâm tiếng Hàn Namseoul University ICC

投稿日: 28/05/2019